<<< POVRATAK <<<

Uvjeti korištenja


Na sadržaj, pristup i korištenje mrežnih stranica Srednje škole Čakovec (u daljnjem tekstu: Škola) primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja te svi važeći zakoni i drugi pravni propisi. Pristupom ovim mrežnim stranicama smatra se da ste ove Uvjete korištenja pročitali, razumjeli te da ih u cijelosti prihvaćate. Ukoliko ne pristajete na primjenu Uvjeta korištenja, molimo Vas da se suzdržite od pristupa ovim mrežnim stranicama.

Sve informacije koje možete naći na ovim mrežnim stranicama isključivo su informativnog karaktera i mogu se koristiti samo u osobne svrhe. Zabranjeno je korištenje i/ili prikazivanje ovih mrežnih stranica odnosno njihovih sadržaja, u cijelosti ili djelomično, u bilo kakve javne odnosno komercijalne svrhe bez prethodnog izričitog pisanog odobrenja Škole.

Mrežne stranice Škole i njezin cjelokupni sadržaj, uključujući bez ograničenja tekstove, fotografije, audio i video materijale, žigove, dizajn, znakove i sl., zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva te su u isključivom vlasništvu Škole. Korištenje i ispisivanje tih sadržaja dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe. Nije dopušteno reproduciranje, kopiranje, distribuiranje, preinaka, prenošenje, objavljivanje ili revidiranje sadržaja ovih mrežnih stranica bez pisanog dopuštenja Škole. Korištenjem ili pristupom ovim mrežnim stranicama ne stječete nikakvu licencu ili pravo korištenja sadržaja ili dijela sadržaja stranica odnosno bilo kojeg drugog prava koje pripada Školi i/ili trećoj osobi. Škola ne izjavljuje niti jamči da je sadržaj mrežnih stranica potpun ili ažuriran, da će mrežne stranice uvijek biti dostupne i raspoložive te da neće sadržavati pogreške, viruse, crve i druge računalne programe koji bi mogli prouzročiti materijalnu štetu korisnicima. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ovih mrežnih stranica na svoju vlastitu odgovornost te sam snosi sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme.

Na mrežne stranice i Uvjete korištenja primjenjuje se pravo Republike Hrvatske. Pristupom i korištenjem mrežnih stranica suglasni ste da su u slučaju spora nadležni hrvatski sudovi.

Škola pridržava pravo izmijeniti Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku, kao i ukinuti pristup mrežnim stranicama bez prethodne obavijesti. Molimo Vas da Uvjete korištenja povremeno ponovno pročitate kako biste se upoznali s eventualnim promjenama, jer svako korištenje mrežnog sjedišta nakon izmjena Uvjeta korištenja podrazumijeva da ste s izmjenama upoznati te da ih razumijete i u cijelosti prihvaćate.

Kontaktirajte nas


SREDNJA ŠKOLA ČAKOVEC
Jakova Gotovca 2
40000 Čakovec

Tel.: +385 40 314 108
Mob.: +385 99 333 4470