<<< POVRATAK <<<

VAUČERI ZA OBRAZOVANJE


Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije objektno orijentirano programiranje

NAZIV PROGRAMA

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije objektno orijentirano programiranje

VRSTA PROGRAMA

Usavršavanje

LOKACIJE

na kojima se provodi program: Čakovec

OBRAZOVNI SEKTOR

Elektrotehnika i računarstvo

TRAJANJE PROGRAMA

Program usavršavanja u trajanju od 225 sati

UVJETI UPISA

• cjelovita kvalifikacija minimalno na razini 4.1

(Razina 4.1 – kvalifikacija stečena završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od tri ili dužem od tri, a kraćem od četiri godine)

UVJETI STJECANJA PROGRAMA

• stečenih 9 CSVET bodova

(CSVET bodovanje - Hrvatski sustav bodova strukovnog obrazovanja i osposobljavanja)

Broj bodova dodijeljen kvalifikaciji odražava vrijeme koje je potrebno prosječnom polazniku da bi stekao ishode učenja.

Jedan CSVET bod obuhvaća od 15 do 25 radnih sati u trajanju od 60 minuta potrebnih za stjecanje odgovarajućih ishoda učenja)
• uspješna završna provjera stečenih znanja usmenim i/ili pisanim provjerama te vještina polaznika kroz projektne i problemske zadatke, a temeljem unaprijed određenih kriterija vrednovanja postignuća

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS

• svjedodžba završene srednje škole
• osobna iskaznica
• domovnica i rodni list
• dokumente možete predati prilikom upisa ili ih možete poslati na e-mail: obrazovanje.odraslih@ss-cakovec.skole.hr

NAZIV MODULA

Objektno orijentirano programiranje

SKUPOVI ISHODA UČENJA

• definirati privatne i javne članove klase uz ispravnu primjenu enkapsulacije
• implementirati konstruktor i ostale metode klase
• izraditi baznu i naslijeđenu klasu
• koristiti instance klase za rješavanje problema
• izraditi klasu koja agregira drugu klasu
• opisati obradu iznimki za rješavanje problema
• izraditi prozor stolne aplikacije te podesiti veličinu, položaj, boju, font i ostala svojstva
• pretplatiti se i obrađivati osnovne događaje
• koristiti osnovne kontrole (gumbe, tekstualne kućice, labele, radio gumbe i potvrdne kućice) u izradi sučelja prema korisniku
• koristiti kontejnerske kontrole za povezivanje ostalih kontrola u smislene cjeline
• prepoznati elemente objektno orijentiranog programiranja u stolnoj aplikaciji
• odabrati podatke potrebne za validaciju korisničkog sučelja
• koristiti više prozora na modalni i nemodalni način
• koristiti kontrole s više vrijednosti (liste, padajuće izbornike i slično) u izradi sučelja prema korisniku
• prikazati veću količinu podataka u grid kontroli
• implementirati izbornike te alatne i statusne trake za poboljšanje korisničkog iskustva

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Odabrati odgovarajuće standardizirane algoritme za rješavanje jednostavnijih programskih i/ili sklopovskih problema
2. Osmišljavati vlastite algoritme za rješavanje jednostavnijih programskih i/ili sklopovskih problema
3. Odabrati programsku paradigmu za izradu algoritama
4. Izraditi jednostavnije osmišljene i standardizirane algoritme u odabranom programskom jeziku
5. Prilagoditi razvojno okruženje
6. Izraditi korisničko sučelje manje razine složenosti
7. Testirati komponente, međusobnu povezanost i funkcionalnost jednostavnog programskog sustava
8. Izraditi elemente baze podataka
9. Izraditi i povezati jednostavne poslovne procese unutar programskog sustava

IZVOĐENJE NASTAVE

• vođeni proces učenja i poučavanja
• učenje temeljeno na radu
• samostalne aktivnosti polaznikaKontaktirajte nas


SREDNJA ŠKOLA ČAKOVEC
Jakova Gotovca 2
40000 Čakovec

Tel.: +385 40 314 108
Mob.: +385 99 333 4470