<<< POVRATAK <<<

VAUČERI ZA OBRAZOVANJE


Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije mobilno programiranje

NAZIV PROGRAMA

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije mobilno programiranje

VRSTA PROGRAMA

Usavršavanje

LOKACIJE

na kojima se provodi program: Čakovec

OBRAZOVNI SEKTOR

Elektronika i računarstvo

TRAJANJE PROGRAMA

Program usavršavanja u trajanju od 125 sati

UVJETI UPISA

• cjelovita kvalifikacija minimalno na razini 4.1

(Razina 4.1 – kvalifikacija stečena završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od tri ili dužem od tri, a kraćem od četiri godine)

UVJETI STJECANJA PROGRAMA

• stečenih 5 CSVET bodova

(CSVET bodovanje - Hrvatski sustav bodova strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Broj bodova dodijeljen kvalifikaciji odražava vrijeme koje je potrebno prosječnom polazniku da bi stekao ishode učenja.

Jedan CSVET bod obuhvaća od 15 do 25 radnih sati u trajanju od 60 minuta potrebnih za stjecanje odgovarajućih ishoda učenja)
• uspješna završna provjera stečenih znanja usmenim i/ili pisanim provjerama te vještina polaznika kroz projektne i problemske zadatke, a temeljem unaprijed određenih kriterija vrednovanja postignuća

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS

• svjedodžba završene srednje škole
• osobna iskaznica
• domovnica i rodni list
• dokumente možete predati prilikom upisa ili ih možete poslati na e-mail: obrazovanje.odraslih@ss-cakovec.skole.hr

NAZIV MODULA

Mobilno programiranje

SKUPOVI ISHODA UČENJA

• izložiti osnovna načela rada prijenosnih uređaja
• izraditi jednostavnu mobilnu aplikaciju s grafičkim i zvukovnim sadržajem
• izraditi mobilnu aplikaciju s više aktivnosti i navigaciju (veze) među aktivnostima
• koristiti notifikacije u mobilnoj aplikaciji
• izraditi jednostavnu aplikaciju za mobilni uređaj koja koristi senzore

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Primijeniti osnovne tehnike izrade mobilnih aplikacija
2. Pristupiti bazi i manipulirati podacima baze
3. Primijeniti programske alate za izradu aplikacije
4. Testirati funkcionalnosti aplikacije

IZVOĐENJE NASTAVE

• vođeni proces učenja i poučavanja
• učenje temeljeno na radu
• samostalne aktivnosti polaznikaKontaktirajte nas


SREDNJA ŠKOLA ČAKOVEC
Jakova Gotovca 2
40000 Čakovec

Tel.: +385 40 314 108
Mob.: +385 99 333 4470