<<< POVRATAK <<<

VAUČERI ZA OBRAZOVANJE


Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije internetski marketing i brendiranje

NAZIV PROGRAMA

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije internetski marketing i brendiranje

VRSTA PROGRAMA

Osposobljavanje

LOKACIJE

na kojima se provodi program: Čakovec

OBRAZOVNI SEKTOR

Ekonomija i trgovina

TRAJANJE PROGRAMA

Program usavršavanja u trajanju od 225 sati

UVJETI UPISA

• cjelovita kvalifikacija minimalno na razini 4.2

(Razina 4.2 – kvalifikacija stečena završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od četiri ili dužem od četiri godine)

UVJETI STJECANJA PROGRAMA

• stečenih 9 CSVET bodova

(CSVET bodovanje - Hrvatski sustav bodova strukovnog obrazovanja i osposobljavanja)

Broj bodova dodijeljen kvalifikaciji odražava vrijeme koje je potrebno prosječnom polazniku da bi stekao ishode učenja.

Jedan CSVET bod obuhvaća od 15 do 25 radnih sati u trajanju od 60 minuta potrebnih za stjecanje odgovarajućih ishoda učenja)
• uspješna završna provjera stečenih znanja usmenim i/ili pisanim provjerama te vještina polaznika kroz projektne i problemske zadatke, a temeljem unaprijed određenih kriterija vrednovanja postignuća

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS

• svjedodžba završene srednje škole
• osobna iskaznica
• domovnica i rodni list
• dokumente možete predati prilikom upisa ili ih možete poslati na e-mail: obrazovanje.odraslih@ss-cakovec.skole.hr

NAZIV MODULA

1. Marketinška komunikacija u online poslovanju
2. Internetska marketinška kampanja u svrhu promocije i brendiranja

SKUPOVI ISHODA UČENJA

• razlikovati vrste internetske marketinške komunikacije u poslovanju
• osmisliti marketinšku komunikaciju u digitalnom poslovnom okruženju u cilju vidljivosti poslovanja
• protumačiti važnost sadržajnog («content») marketinga
• procijeniti važnost «influencer» marketinga u cilju povećanja vidljivosti poslovanja
• prepoznati važnost društvenih medija u marketinškoj internetskoj komunikaciji
• razlikovati alate digitalnog marketinga u cilju povećanja vidljivosti poslovanja
• koristiti oglašavanje na društvenim mrežama u cilju povećanja vidljivosti poslovanja
• primijeniti SEO optimizaciju u cilju povećanja vidljivosti poslovanja
• oblikovati oglašavanje putem pametnih telefona u cilju povećanja vidljivosti poslovanja
• kreirati e-mail marketing kampanju u cilju povećanja vidljivosti poslovanja
• Razlikovati tehnike digitalnog marketinga za unapređenje poslovanja
• Kreirati internetsku marketinšku kampanju u promociji
• Povezati brendiranje u online poslovanju s vrstama internetskih marketinških aktivnosti
• Koristiti alate za provedbu, praćenje i analizu interentskih marketinških aktivnosti u provedbi marketinške kampanje

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Razlikovati specifičnosti kanala digitalnog marketinga
2. Odrediti pravilnu društvenu mrežu ovisno o proizvodu i/ili usluzi
3. Pripremiti ključnu informaciju u obliku sažete vijesti koju treba objaviti i/ili dijeliti
4. Izraditi oglas u skladu s različitim kanalima digitalnog marketinga
5. Pratiti učinak oglašavanja
6. Stvoriti uvid u poziciju konkurentskih proizvoda/usluga u odnosu na vlastite proizvode/usluge
7. Pisano i usmeno komunicirati slijedeći poslovne standarde u pisanoj i usmenoj komunikaciji
8. Voditi pregovore u skladu s poslovnim bontonom i pravilima poslovne komunikacije
9. Samostalno koristiti suvremene informatičke alate za obradu tablica, teksta i prezentacija

IZVOĐENJE NASTAVE

• vođeni proces učenja i poučavanja
• učenje temeljeno na radu
• samostalne aktivnosti polaznikaKontaktirajte nas


SREDNJA ŠKOLA ČAKOVEC
Jakova Gotovca 2
40000 Čakovec

Tel.: +385 40 314 108
Mob.: +385 99 333 4470