<<< POVRATAK <<<

VAUČERI ZA OBRAZOVANJE


Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije digitalna kartografija

NAZIV PROGRAMA

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije digitalna kartografija

VRSTA PROGRAMA

Osposobljavanje

LOKACIJE

na kojima se provodi program: Čakovec

OBRAZOVNI SEKTOR

Graditeljstvo, geodezija i arhitektura

TRAJANJE PROGRAMA

Program usavršavanja u trajanju od 75 sati

UVJETI UPISA

• cjelovita kvalifikacija minimalno na razini 4.2 u obrazovnim sektorima: Graditeljstvo i geodezija, Elektrotehnika i računalstvo, Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija, Šumarstvo i drvna tehnologija i Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije

(Razina 4.2 – kvalifikacija stečena završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju četiri ili više godina)

UVJETI STJECANJA PROGRAMA

• stečenih 3 CSVET bodova

(CSVET bodovanje - Hrvatski sustav bodova strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Broj bodova dodijeljen kvalifikaciji odražava vrijeme koje je potrebno prosječnom polazniku da bi stekao ishode učenja. Jedan CSVET bod obuhvaća od 15 do 25 radnih sati u trajanju od 60 minuta potrebnih za stjecanje odgovarajućih ishoda učenja)
• uspješna završna provjera stečenih znanja usmenim i/ili pisanim provjerama te vještina polaznika kroz projektne i problemske zadatke, a temeljem unaprijed određenih kriterija vrednovanja postignuća

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS

• svjedodžba završene srednje škole
• osobna iskaznica
• domovnica i rodni list
• dokumente možete predati prilikom upisa ili ih možete poslati na e-mail: obrazovanje.odraslih@ss-cakovec.skole.hr

NAZIV MODULA

Digitalna kartografija

SKUPOVI ISHODA UČENJA

• objasniti osnovne postupke u kartografiji
• interpretirati topografsku kartu
• kreirati topografsku kartu zadanom programskom podrškom prema zadanim specifikacijama
• interpretirati tematske karte
• kreirati različite tematske karte zadanom programskom podrškom

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Pretraživati javno dostupne prostorne i atributne podatke za potrebe izrade karata
2. Interpretirati postojeće kartografske prikaze
3. Koristiti se postupcima generalizacije kartografskih prikaza
4. Izrađivati jednostavne digitalne karte

IZVOĐENJE NASTAVE

• vođeni proces učenja i poučavanja
• učenje temeljeno na radu
• samostalne aktivnosti polaznikaKontaktirajte nas


SREDNJA ŠKOLA ČAKOVEC
Jakova Gotovca 2
40000 Čakovec

Tel.: +385 40 314 108
Mob.: +385 99 333 4470